The Goddess of Victory - Ole Taudahl Nielsen, chief attendant Mercury about to Kill Argus - Line Esbjørn, head of educational department The Graces, sketch - Erik Varming, board member Ganymede with Jupiter's Eagle - Rolandas Labanauska, attendant cleaner The Divine Power - Louise Estrup Pedersen, guide

VERSUS
af Stig Miss

Bertel Thorvaldsen levede fra 1770 - 1844. Han blev en af sin samtids mest berømte kunstnere. Og kunsthistorien har for længst tildelt ham en betydningsfuld placering i dansk og europæisk kunst. Men Thorvaldsen skal naturligvis ikke blot betragtes fra en historisk synsvinkel. Hans museum og hans kunst er nu og her, og vi må til stadighed spørge os selv: Hvad betyder hans kunst for os i dag? Hvori består Thorvaldsens aktualitet, og hvordan gør vi den nærværende?

Igennem flere år har også de spørgsmål været i centrum for Thorvaldsens Museums arbejde. Og med udstillingen VERSUS fortsætter vi denne udforskning af Thorvaldsens nutidighed. I den nye udstilling har Thorvaldsens Museum bedt Trine Søndergaard (f. 1972) - en af dansk fotografis unge talenter - om at give sit bud på, hvad der gør Thorvaldsens kunst interessant for et menneske af i dag. Det har hun gjort ved at fotografere mennesker og skulpturer sammen. Det enkelte individ overfor den ideale skulptur. Det korte liv overfor den lange kunst.

Trine Søndergaards fotografier til udstillingen viser de ansatte på Thorvaldsens Museum sammen med den skulptur, som de i kraft af deres daglige gang på museet hver især er kommet til at holde mest af. Den tilgrundliggende idé er altså gennem de ansattes subjektive blik og Trine Søndergaards objektiv at tilvejebringe et nutidigt syn på Thorvaldsens kunst. Personerne på fotografierne er opsynsbetjente, konservatorer, direktør, rengøringsassistenter, inspektører, fuldmægtig, skoletjenestemedarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, studentermedhjælpere, vagtmestre, kontorassistenter, omvisere, osv.

Ved deres forskellige køn, alder, udseende, baggrund og stilling repræsenterer de et tværsnit af befolkningen. Så selvom udstillingen tager udgangspunkt i en bestemt gruppes forhold til kunsten på museet, handler den naturligvis i højere grad om det moderne menneskes forhold til Thorvaldsens kunst. Udstillingens opfordring til publikum er: Gør som menneskene på fotografierne! Stop op ved de enkelte skulpturer og vælg din favorit!

Fotografierne er iscenesatte. I de fleste tilfælde har fotografen valgt at sætte den fotograferede person på en sokkel ligesom skulpturen. Skulpturernes placering på sokler er i fuldstændig overensstemmelse med Thorvaldsens tid og intention. Selv i dag forekommer det os selvfølgeligt at se op til hans ideale menneskeskikkelser. Men at løfte den ansatte - manden på gulvet - op på en sokkel som en anden søjlehelgen er udtryk for en unaturlighed - en provokation, vil nogen måske synes. Men kun således kommer parterne på linie: mennesket ved at få del i kunstens ophøjethed, kunsten ved at få del i virkeligheden. Mennesket i billedet bliver en virkelighedens målestok i kunsten - en vejviser til Thorvaldsen.

Trine Søndergaard er blandt de mest spændende fotografer i Danmark i øjeblikket. I 2000 modtog hun den prestigefyldte internationale pris Albert Renger-Patszch Award. I 2002 udkom hendes meget roste bog Now that you are mine med farvefotografier af prostituerede på Vesterbro. Bogen blev udgivet internationalt på det tyske forlag Steidl. Trine Søndergaards udstilling på Thorvaldsens Museum er hendes første separatudstilling i Danmark.

I Trine Søndergaards fotografier fra Thorvaldsens Museum er spillereglerne enkle: Rammen er Thorvaldsens Museum. Aktørerne er Thorvaldsens skulpturer og en gruppe af mennesker med et tilhørsforhold til skulpturerne. Synsvinklen er lige forfra. Hvad sker der, når mennesker og skulpturer sammenstilles - på lige fod så at sige? Thorvaldsen søger i sin kunst idealet. Han søger at uddrage det individuelle og det særlige og gøre det alment. Det enkelte menneske er unikt, sit eget fingeraftryk så at sige. Men idealet kan ikke skabes uden det individuelle, og på den måde er betragteren af Thorvaldsens skulpturer også i dag - på tværs af tid og rum - forudsætning for hans skulpturer. De er skabt af Thorvaldsen og de skabes af vores blik, og vi er selv en del af dem.

Til udstillingen udgives et katalog med gengivelse i farve af et udvalg af udstillingens fotografier. Udstillingens idé og realisering skyldes museumsinspektør William Gelius, der også introducerer udstillingen i kataloget. Udstillingen er støttet af Nordea Danmark Fonden og Københavns Kommunes Billedkunstråd.

- Stig Miss, Direktør for Thorvaldsens Museum

 
Versus
@ Trine Søndergaard
year: 2003
edition 5: 50 x 50 cm / 30 x 30 cm
analogue c-print on dipond
Bertel Thorvaldsen levede fra 1770 - 1844. Han blev en af sin samtids mest berømte kunstnere. Og kunsthistorien har for længst tildelt ham en betydningsfuld placering i dansk og europæisk kunst. Men Thorvaldsen skal naturligvis ikke blot betragtes fra en historisk synsvinkel. Hans museum og hans kunst er nu og her, og vi må til stadighed spørge os selv: Hvad betyder hans kunst for os i dag? Hvori består Thorvaldsens aktualitet, og hvordan gør vi den nærværende?

Igennem flere år har også de spørgsmål været i centrum for Thorvaldsens Museums arbejde. Og med udstillingen VERSUS fortsætter vi denne udforskning af Thorvaldsens nutidighed. I den nye udstilling har Thorvaldsens Museum bedt Trine Søndergaard (f. 1972) - en af dansk fotografis unge talenter - om at give sit bud på, hvad der gør Thorvaldsens kunst interessant for et menneske af i dag. Det har hun gjort ved at fotografere mennesker og skulpturer sammen. Det enkelte individ overfor den ideale skulptur. Det korte liv overfor den lange kunst.

Trine Søndergaards fotografier til udstillingen viser de ansatte på Thorvaldsens Museum sammen med den skulptur, som de i kraft af deres daglige gang på museet hver især er kommet til at holde mest af. Den tilgrundliggende idé er altså gennem de ansattes subjektive blik og Trine Søndergaards objektiv at tilvejebringe et nutidigt syn på Thorvaldsens kunst. Personerne på fotografierne er opsynsbetjente, konservatorer, direktør, rengøringsassistenter, inspektører, fuldmægtig, skoletjenestemedarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, studentermedhjælpere, vagtmestre, kontorassistenter, omvisere, osv.

Ved deres forskellige køn, alder, udseende, baggrund og stilling repræsenterer de et tværsnit af befolkningen. Så selvom udstillingen tager udgangspunkt i en bestemt gruppes forhold til kunsten på museet, handler den naturligvis i højere grad om det moderne menneskes forhold til Thorvaldsens kunst. Udstillingens opfordring til publikum er: Gør som menneskene på fotografierne! Stop op ved de enkelte skulpturer og vælg din favorit!

Fotografierne er iscenesatte. I de fleste tilfælde har fotografen valgt at sætte den fotograferede person på en sokkel ligesom skulpturen. Skulpturernes placering på sokler er i fuldstændig overensstemmelse med Thorvaldsens tid og intention. Selv i dag forekommer det os selvfølgeligt at se op til hans ideale menneskeskikkelser. Men at løfte den ansatte - manden på gulvet - op på en sokkel som en anden søjlehelgen er udtryk for en unaturlighed - en provokation, vil nogen måske synes. Men kun således kommer parterne på linie: mennesket ved at få del i kunstens ophøjethed, kunsten ved at få del i virkeligheden. Mennesket i billedet bliver en virkelighedens målestok i kunsten - en vejviser til Thorvaldsen.

Trine Søndergaard er blandt de mest spændende fotografer i Danmark i øjeblikket. I 2000 modtog hun den prestigefyldte internationale pris Albert Renger-Patszch Award. I 2002 udkom hendes meget roste bog Now that you are mine med farvefotografier af prostituerede på Vesterbro. Bogen blev udgivet internationalt på det tyske forlag Steidl. Trine Søndergaards udstilling på Thorvaldsens Museum er hendes første separatudstilling i Danmark.

I Trine Søndergaards fotografier fra Thorvaldsens Museum er spillereglerne enkle: Rammen er Thorvaldsens Museum. Aktørerne er Thorvaldsens skulpturer og en gruppe af mennesker med et tilhørsforhold til skulpturerne. Synsvinklen er lige forfra. Hvad sker der, når mennesker og skulpturer sammenstilles - på lige fod så at sige? Thorvaldsen søger i sin kunst idealet. Han søger at uddrage det individuelle og det særlige og gøre det alment. Det enkelte menneske er unikt, sit eget fingeraftryk så at sige. Men idealet kan ikke skabes uden det individuelle, og på den måde er betragteren af Thorvaldsens skulpturer også i dag - på tværs af tid og rum - forudsætning for hans skulpturer. De er skabt af Thorvaldsen og de skabes af vores blik, og vi er selv en del af dem.
- Stig Miss, Direktør for Thorvaldsens Museum, 2003